Жарылыс баллистикалық

Жарылыс баллистикалық

Бұл тарауда; жаңадан дамытумен әзірленген әскери көлік құралдардың жоғары жылдамдықтағы жарылыс жүктемелері мен баллистикалық әсерлер кезінде оның құрылымдық тұтастығын қамтамасыз ету мақсатында, шанақ-экипаждың өзара әрекеттесуі азаяды және персоналдың тіршілігін, өмір сүруін қамтамасыз ету үшін сандық модельдеу әдістері пайдаланылады. Дизайнға концепция кезеңінен бастауымен бүкіл өмірлік цикл бойынша нұсқаулығымен бағытайды. Сандық модельдеу жұмыстары LS-DYNA бағдарламалық жасақтамасымен және сыйымдылығы жоғары компьютерлік инфрақұрылыммен жүзеге асырылады, Осылайша, көптеген инженерлік дизайн консепсиялары қысқа уақыт ішінде цифрлық компьютерлік ортада қымбат тестілерді қажет етпей жүзеге асырылады. Минаның жарылуы кезінде соққы толқындарының ауада таралуы және көлік құралында пайда болатын деформациямен үдеулер есептеледі, жоғары пішінді өзгерту жылдамдығында материалдың мінез-құлқы және оның персоналға әсері егжей-тегжейлі қарастырылады. Зақымдалған қосылыстар, ығыстырылған ішкі жүйелер сияқты Экипажға зиян тигізуі мүмкін тұжырымдар анықталып, дизайндар қорытындылаумен пысықталады. Осы жинақталған тәжірибені ескере отырып, ғылыми деректер өндірілуде және бұл деректер периодик ретінде елде және шетелде конференциялар мен семинарларға қатысумен мақалалар және хабарламаларды әдебиетке табыстандырады.

Құрылымдық күш

Бұл тарауда; Жүйелік, ішкі жүйелік және компоненттік деңгейлердегі құрылымдық күш пен өмірлік талдаулар сандық немесе аналитикалық әдістермен жүзеге асыра отыра, салмағы мен құны тұрғысынан оптималды дизайндык шешімдердің анықталуы қамтамасыз етіледі. Бұл тұрғыда тиісті физикалық жағдайларды имитациялау үшін статикалық / уақытша динамикалық немесе сызықтық / сызықтық емес ақырғы элементтерді талдау модельдері дайындалады және сандық шешімдер жүзеге асырылуда. Металдардың, эластомерлердің және композициялық материалдардың модельдері нақты  эксперименттермен салыстыру арқылы модельденеді. Осылайша, көптеген инженерлік Дизайн концепциясы қысқа уақыт ішінде цифрлық компьютерлік ортада қымбат тестілерді қажет етпей жүзеге асырылады.
Бұл тарауда; Жүйелік, ішкі жүйелік және компоненттік деңгейлердегі құрылымдық күш пен өмірлік талдаулар сандық немесе аналитикалық әдістермен жүзеге асыра отыра, салмағы мен құны тұрғысынан оптималды дизайндык шешімдердің анықталуы қамтамасыз етіледі. Бұл тұрғыда тиісті физикалық жағдайларды имитациялау үшін статикалық / уақытша динамикалық немесе сызықтық / сызықтық емес ақырғы элементтерді талдау модельдері дайындалады және сандық шешімдер жүзеге асырылуда. Металдардың, эластомерлердің және композициялық материалдардың модельдері нақты  эксперименттермен салыстыру арқылы модельденеді. Осылайша, көптеген инженерлік Дизайн концепциясы қысқа уақыт ішінде цифрлық компьютерлік ортада қымбат тестілерді қажет етпей жүзеге асырылады.

Құрылымдық күш

«Шу, Діріл және Қаттылық» (NHV) Анализдері

«Шу, Діріл және Қаттылық» (NHV) Анализдері

Бұл тарауда; көлік құралдарындағы және олардың ішкі жүйелеріндегі діріл мен шудан туындалған  жайлылықтың және функционалды мәселелердің алдын алу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Отокар-дың инновациялық ойлау жүйесіне үйлесімдігі мен, «Шу, Діріл және Қаттылық» (NHV)  саласындағы жаңалықтарды мұқият қадағалайды. Өнімдерге осы инновациялық көзқараспен үлес қосу үшін сандық әдістермен виртуалды ортада дизайнды жақсарту бағыттары жасалады. Мұнда жүргізілген виртуалды анализдер екі негізгі бөлімдер бойынша қарастырылады. Біріншісі; модальді анализ, 1D моделімен бұралмалы дірілді анализдері (талдаулары), фреканс жауаптарды анализдері, мәжбүрлі дірілді анализдері, және панельді аддитивті анализдері және өнімдердің дірілін анализдері болып табылады. Екіншісі; акустикалық қуысты анализдері, дыбыстық қысым деңгейінің есептеулері және трансфер жалғызаяқ жол анализдері мен және өнімдердің шуын анализдері болып табылады.
орындалған діріл мен шуды анализдермен өнімдер әлі өндірілместен, ықтимал Шу, Діріл және Қаттылық» (NHV) туралы проблемалары анықталады, бұл үшін қажетті шаралар қабылданады және Шу, Діріл және Қаттылық» (NHV) туралы жаңартулар, жетілдірулер жасалады.
 

Көлік Динамикасы

Бұл тарауда; дизайны жүзеге асырылған көлік құралдардың концепциясы немесе детальды дизайн кезеңіндегі жүйе / ішкі жүйенің ұтқырлық талаптарын анықталуы және қамтамасыз ету мақсатында серпінді немесе қатаң көп объек  динамикасын анализ зерттеулері жүргізіледі. Осыған байланысты доңғалақты/қадағаланатын шынжыр табанды көлік жүйесін / ішкі жүйені модельдеу, мұнара басқару жүйесінің өзара әрекеттесуі және жүзудің статикалық тепе-теңдік есептеулері жасалады. Көлік құралдарын жүргізу және міндет көрсеткіштерді орындалуын жақсарту үшін дизайн процестерін қолдайды.
Шынжырлы және доңғалақты көліктерге арналған APG, қозғалыс жолағын ауыстыру, Слалом, тік кедергілерден өту, траншеялардан өту, көлбеу өрмелеу сияқты миссиялық профильдер имитациялар жүзеге асырылады және көлік жүйесінің дизайнына және ішкі жүйені таңдау мен орналастыруға шешім қабылданады.
Сонымен қатар, Рульдік басқару жүйесі, аспа жүйесі, тежегіш жүйесі, сүрту механизмі сияқты ішкі жүйелерді жобалау зерттеулерінде қозғалатын жүйелердің кинематикалық мәселелері шешіледі және олардың мінез-құлқы анықталады.

Көлік Динамикасы

Көлік Динамикасы

Көлік Динамикасы

Бұл тарауда; дизайны жүзеге асырылған көлік құралдардың концепциясы немесе детальды дизайн кезеңіндегі жүйе / ішкі жүйенің ұтқырлық талаптарын анықталуы және қамтамасыз ету мақсатында серпінді немесе қатаң көп объек  динамикасын анализ зерттеулері жүргізіледі. Осыған байланысты доңғалақты/қадағаланатын шынжыр табанды көлік жүйесін / ішкі жүйені модельдеу, мұнара басқару жүйесінің өзара әрекеттесуі және жүзудің статикалық тепе-теңдік есептеулері жасалады. Көлік құралдарын жүргізу және міндет көрсеткіштерді орындалуын жақсарту үшін дизайн процестерін қолдайды.

Шынжырлы және доңғалақты көліктерге арналған APG, қозғалыс жолағын ауыстыру, Слалом, тік кедергілерден өту, траншеялардан өту, көлбеу өрмелеу сияқты миссиялық профильдер имитациялар жүзеге асырылады және көлік жүйесінің дизайнына және ішкі жүйені таңдау мен орналастыруға шешім қабылданады.

Сонымен қатар, Рульдік басқару жүйесі, аспа жүйесі, тежегіш жүйесі, сүрту механизмі сияқты ішкі жүйелерді жобалау зерттеулерінде қозғалатын жүйелердің кинематикалық мәселелері шешіледі және олардың мінез-құлқы анықталады.
 

Сұйықтықтың есептеу динамикасы

Бұл тарауда; әскери және коммерциялық көліктердің жүйесі/ ішкі жүйе немесе компоненттік негізде және концепция / егжей-тегжейлі дизайн кезеңдерінде сандық сұйықтықтар динамикасы және жылу трансфері  анализдері жүзеге асырылады
Сұйықтықтың есептеу динамикасы; қозғалтқыш бөлмесі сұйықтық анализдері, салқындату жүйесін анализдері, жүзуді анализдері, және теңіз есептеулері, ауаны ауаны кондициялау, ауаны сору, шығатын желінің шығынын талдау, көлік құралдары аэродинамикасы және электронды салқындату бойынша зерттеулер жүргізілуде.

Сұйықтықтың есептеу динамикасы